RES Mediterranean -  Wind farms and solar energy in Greece, Turkey, North Africa

RÜZGAR ENERJİSİ

Ana faaliyetimiz, büyük ölçekli, şebeke bağlantılı rüzgar santralleri geliştirmek ve kurmaktadır.

Ruhsatlandırma aşamasıyla yer seçimi ve proje tasarımından üretim yapan bir rüzgar çiftliğinin inşa edilmesi ve işletilmesine kadar, başarılı bir rüzgar çiftliği tasarlamak, geliştirmek, inşa etmek ve işletmek için gereken tüm beceri ve deneyime sahibiz. Projelerin, en rekabetçi fiyatlarla enerji üretecek ama yerel çevreye etkisi minimal düzeyde olacak şekilde tasarlanmasını sağlıyoruz.

Geliştirmeye İlişkin Yeterlilikler

RES, en yüksek kalitede projeler gerçekleştirmeye yetecek bilgi ve uzmanlığa sahip bir geliştirme yöneticileri ekibine sahiptir. Yasal danışmanlık yapılan kişiler, paydaşlar ve yerel halk ile irtibat kurmaktan, planlama yoluyla Çevresel Etki Değerlendirmeleri ve rehberlik projeleri yürütmeye kadar, geliştirme becerilerimiz, çok sayıda başarılı proje ile ortaya konulmuştur.

Teknik Yeterlilikler

Başarılı bir rüzgar çiftliği geliştirmek için çok sayıda teknik beceri gerekir. RES, tüm bu becerileri tek bir çatı altında toplayarak her projeyi optimize edebilmemizi sağlar. RES’nin plan tasarımı, rüzgar hızı ve enerji verimi tahmini gibi teknik çalışmalar için kullandığı uzman yazılım araçlarının birçoğu, firmanın kendisi tarafından geliştirilmektedir ve metodolojimizi doğrulamak ve sürekli olarak iyileştirmek için operasyonel verilerle kıyaslanır.

Mühendislikle İlgili Yeterlilikler

Geçtiğimiz 25 yıl boyunca, RES sektördeki en deneyimli ve nitelikli mühendis ekiplerinden birini oluşturmuştur. RES’nin mühendislik ekibinin deneyimi, proje ve rüzgar türbini mühendisliğinden, detaylı rüzgar çiftliği tasarımı, şebeke bağlantısı tasarımı ve türbin seçimi ve değerlendirmesine kadar, en yüksek kalite yenilenebilir enerji projeleri gerçekleştirmeyi garantiler.

Türbin tedariki

RES, türbin tedarikçilerinden bağımsızdır ve ana tedarikçilerin birçoğu ile güçlü ilişkiler içindedir. Gelecekte projelerimizin kanıtı olarak gösterebilmek için, en son teknolojinin projelerimize taşınabilmesini sağlamak amacıyla, teknolojik gelişmeleri izlemekteyiz. Türbin üretim kapasitesi, proje geliştirme üzerindeki en büyük kısıtlama unsuru haline gelmiştir ve biz, projelerle ilgili türbin ihtiyaçlarımızı zamanında karşılamak ve inşaat aşamasında gecikmeleri önlemek için, bu noktada en önemli tedarikçilerle yakın irtibat halinde çalışıyoruz.

İnşaat Yeterlilikleri

RES, programa, bütçeye ve müşteri şartnamelerine göre teslimata ilişkin geçmiş performansları çeşitli projelerle kanıtlanmış olan proje yöneticileri, şantiye müdürleri ve diğer inşaat profesyonellerinden oluşan ve anahtar teslim rüzgar çiftliği inşa edebilecek nitelikte bir uzman ekibine sahiptir.

Ticari yeterlilikler

Yenilenebilir enerji projesi geliştirme, birçok girdi gerektirir ki girdiler yeni üretim tesisi inşaatı için gereken ticari paketin en önemli unsurlardır. RES, şirket içi yeterliliklerine ek olarak belirli bir proje için en iyi finansal düzenlemeleri bir arada toplayabilmemiz için gereken bankalar, finans kuruluşları, sigortacılar, üreticiler, danışmanlar ve hukuk uzmanları ile yakın ilişkilere sahiptir.

RES - Renewable Energy Systems