RES Mediterranean -  Wind farms and solar energy in Greece, Turkey, North Africa

GÜNEŞ ENERJİSİ

CSP ve PV güneş enerjisi santrallerinin inşası ve işletmesi

Bir saatte dünya yüzeyine ulaşan güneş enerjisinin tüm dünyanın bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek olması gerçeğiyle, güneş enerjisi, hızla, enerji ihtiyaçlarımıza yönelik uzun vadeli bir çözümün en önemli bileşeni haline gelmektedir. Bu, muazzam ancak büyük ölçüde kullanılmayan bir potansiyeldir. Güneş enerjisi teknolojileri ucuzladıkça ve klasik enerji  fiyatları arttıkça, giderek daha ekonomik bir çözüm haline gelmektedir.   

RES, Fotovoltaik (PV) ya da Yoğunlaştırıcı Güneş Enerjisi (CSP) kullanan güneş santrali kurulumları sunar. Şebeke bağlantılı büyük ölçekli üretim için güneş tarlaları geliştirmek, inşa etmek ve işletmek için gereken teknik bilgi, kaynaklar ve proje yönetim yeterliliklerinin hepsini barındırır. Hem PV hem de CSP teknolojileri, yüksek güneş ışığı alan yerlerde özellikle verimli ve bu nedenle, Türkiye için, özellikle cazip bir seçenektir.   

Güneş Termal Enerjisi sistemleri, güneş enerjisini, elektriğe dönüştürülebilir ısı üretmek için kullanır. Yoğunlaştırıcı Güneş Enerjisi (CSP) teknolojisi, güneş ışınlarını yakalayıp, bir buhar türbini ya da bir Stirling motoru gibi sıradan bir enerji çevriminden elektrik üretilmesini sağlayan yüksek sıcaklıklı ısı enerjisi halinde yoğunlaştırmak için güneş kollektörleri kullanır.  

CSP tesislerinin ısı atıkları, deniz suyunun tuzdan arındırılması için ve buhar enerjisi tesisleri olarak kullanılabilir. CSP tesisleri, fosil enerji kaynakları ile kombine edilebilir.

 RES solar power plants  project development and construction in turkey RES solar power plants  project development and construction in turkey
  
Schott parabolik oluğu– TREC fotoğraf arşivinden  Güneş oluğu –NREL fotoğraf arşivinden

Fotovoltaikler (PV)

“Fotovoltaik” terimi, güneş enerjisinin güneş pilleri aracılığıyla doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmesi anlamına gelir. İsim, Yunanca ışık anlamına gelen “foto” ve elektrik çağının isim babası Alessandro Volta’dan sonra verilen isim olan “volt” sözcüklerinden türemiştir. 

Fotovoltaik üretimi, kendisini dünyanın en hızlı büyüyen enerji teknolojisi kılan yıllık ortalama %48 oranında artışla, 2008’den itibaren 2 yılda iki katına çıkmıştır. 2008 yılı sonunda, PV tesisatları, dünya çapında toplam 15,200 megawatt’lık bir kapasiteye ulaşmıştır ve bu üretim kapasitesinin kabaca %90’ı şebekeye bağlı elektrik sistemlerinden oluşur.

 solar projects development and construction PV, CSP solar projects development and construction

RES - Renewable Energy Systems