RES Mediterranean -  Wind farms and solar energy in Greece, Turkey, North Africa

ENERJİ GÜVENLİĞİ

Uluslararası Enerji Birliğine (IEA) göre, dünyanın birincil enerji ihtiyacı, 2002-2030 yılları arasında %55 oranında artacaktır. Artışın üçte ikisi, gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacaktır. Elektrik ihtiyacı iki katına çıkacaktır ve tüm fosil yakıtlara olan ihtiyacın sürekli ve önemli oranlarda artması beklenmektedir.   

Daha da önemlisi, IEA, 2030 yılında, bugün olduğu gibi, enerji karmasının %80’inden fazlasını hala fosil yakıtların oluşturacağını ortaya koymaktadır. Ama acaba dünyanın fosil yakıt kaynakları böyle bir artışı karşılamaya yetecek kadar bol mu?

Güvenilir olmayan ve aşırı iyimser popüler tahminler, dünyanın petrol ve gaz kaynaklarının ne kadar dayanabileceği konusunda yanlış izlenimler yaratmaktadır.

Geleneksel yakıt kaynaklarının bulunabilirliğindeki azalma ve artan küresel enerji talebi ile ilgili daha fazla bilgi için, Boşluğu Doldurma başlıklı raporumuzu indirin.

 

 

 

 

RES - Renewable Energy Systems