RES Mediterranean -  Wind farms and solar energy in Greece, Turkey, North Africa

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

RES, geliştirilmelerinden inşa edilmelerine ve işletilmelerine kadar her aşamada rüzgar ve güneş projelerinde kendisini ileriye götüren bir dizi mesleki beceri ve uzmanlığa sahiptir. RES Türkiye, gerektiğinde grubun diğer bölümlerindeki uzman kadronun önemli yeterliliklerinden de yararlanabilmektedir. Bunlardan bazıları, rüzgar kaynağı değerlendirmesi mükemmellik merkezleri, rüzgar türbini tedariki, türbin teknolojisi değerlendirmesi, şebeke analizi ve bağlantı tasarımıdır.

İş Geliştirmeye İlişkin Yeterlilikler

RES, en yüksek kalitede projeler gerçekleştirmeye yetecek bilgi ve uzmanlığa sahip bir yönetici iş geliştirme ekibiyle çalışır. Yasal danışmanlık yapılan kişiler, paydaşlar ve yerel halk ile irtibat kurmaktan, planlama yoluyla Çevresel Etki Değerlendirmeleri ve rehberlik projeleri yürütmeye kadar, iş geliştirme becerilerimiz, çok sayıda başarılı proje ile ortaya konulmuştur.

Teknik Yeterlilikler

Başarılı bir rüzgar santrali geliştirmek için çok sayıda teknik beceri gerekir. RES, tüm bu becerileri tek bir çatı altında toplayarak her projeyi optimize edebilmemizi sağlar. RES'nin plan tasarımı, rüzgar hızı ve enerji verimi tahmini gibi teknik çalışmalar için kullandığı uzman yazılım araçlarının birçoğu, firmanın kendisi tarafından geliştirilmektedir ve metodolojimizi doğrulamak ve sürekli olarak iyileştirmek için operasyonel verilerle kıyaslanmaktadır.

Mühendislikle İlgili Yeterlilikler

RES olarak kaliteli yenilenebilir enerji projeleri üretme garantisi verebilmek için üstün mühendislik yeteneklerine ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz 30 yıl boyunca, RES herzaman sektördeki en deneyimli ve nitelikli mühendislerden ekibini oluşturmuştur.

Türbin tedariki

RES, türbin tedarikçilerinden bağımsızdır ancak ana tedarikçilerin birçoğu ile güçlü ilişkiler içindedir. Gelecekte projelerimizin kanıtı olarak gösterebilmek için, en son teknolojinin projelerimize taşınabilmesini sağlamak amacıyla, teknolojik gelişmeleri izlemekteyiz. Türbin üretim kapasitesi, proje geliştirme üzerindeki en büyük kısıtlama unsuru haline gelmiştir ve biz, projelerle ilgili türbin ihtiyaçlarımızı zamanında karşılamak ve inşaat aşamasında gecikmeleri önlemek için, bu noktada en önemli tedarikçilerle yakın irtibat halinde çalışıyoruz.

İnşaat Yeterlilikleri

RES, programa, bütçeye ve müşteri şartnamelerine göre teslimata ilişkin geçmiş performansları çeşitli projelerle kanıtlanmış olan proje yöneticileri, şantiye müdürleri ve diğer inşaat profesyonellerinden oluşan ve anahtar teslim rüzgar santrali inşa edebilecek nitelikte bir uzman ekibe sahiptir.

Ticari yeterlilikler

Yenilenebilir enerji projesi geliştirme, birçok girdi gerektirir ki girdiler yeni üretim tesisi inşaatı için gereken ticari paketin en önemli unsurlardır. RES, şirket içi yeterliliklerine ek olarak belirli bir proje için en iyi finansal düzenlemeleri bir arada toplayabilmemiz için gereken bankalar, finans kuruluşları, sigortacılar, üreticiler, danışmanlar ve hukuk uzmanları ile yakın ilişkilere sahiptir.

 

RES - Renewable Energy Systems